กระบวนการผลิตและเครื่องจักร
เมนูหลัก

LASER CUTTING Mitsubishi Electric Automation (ML 2512 HV)

Machine Specification



• Punching capacity  : 2000 W
• Maximum sheet thickness : 6.0 mm. (Mild steel)
• Sheet size : 2440  x 1220 mm.
• Material : SPCC, SUS, SECC

• สามารถรองรับงานที่ปริมาณน้อย ไม่มีค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์



Scroll to Top