กระบวนการผลิตและเครื่องจักร
เมนูหลัก

ABB : Articulated Robot : IRB1520ID

Machine Specification• Articulated Robot : Barnd ABB
    o แขนกลเชื่อม ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• Welding system : TransPuls Synergic 2700 CMT MV - Fronius
    o ลักษณะเด่น : สามารถเชื่อมวัตถุดิบได้ดี ทั้งแบบหนา-บาง รอยเชื่อมสวยได้คุณภาพ สะเก็ดไฟจากการเชื่อมน้อย สามารถทำงานได้รวดเร็ว และต่อเนื่องเป็นเวลานาน

Scroll to Top