ผลิตภัณฑ์และบริการ
เมนูหลัก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เราเป็นผู้ให้บริการงานโลหะแผ่นอย่างครบบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และการส่งมอบที่รวดเร็วตรงตามกำหนดเวลานัดหมาย เรามีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต รวมถึงมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร เช่น Laser cutting process, CNC turrent punch press, Bending machine, Welding, Powder coating and silk screening

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราให้บริการแก่ลูกค้า

Scroll to Top