ระบบควบคุมคุณภาพ
เมนูหลัก
ระบบควบคุมคุณภาพ

ISO9001:2015  

A M P Metalworks (Thailand) Co.,Ltd.

นโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ ด้วยระบบมาตรฐาน เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

Measuring Equipment

 • Height gauge caliper Mitutoyo Code No.  192-632
 • Digital vernier caliper
 • Torque tester
 • Powder Coating thickness measurer

Quality Control

 • Quality  plan by part
 • Test Plate
 • Sample plate
    

ระบบควบคุมคุณภาพ(ภายใน)

 1. Approve Quality of Prototype เราได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องตั้งแต่การเขียนแบบ และการออกแบบที่ตรงตามความต้องการ รวมทั้งการยืนยันความถูกต้องก่อนที่จะเข้ากระบวนการผลิต
 2. Incoming  คือการตรวจรับวัตถุดิบว่ามีความสมบูรณ์ ไม่มีตำหนิหรือความเสียหาย ที่จะนำไปสู่ความเสียหายของชิ้นงานได้ ก่อนรับเข้าคลัง
 3. In processในแต่ละกระบวนการผลิตภายใน ต้องมีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะส่งไปสู้ขั้นตอนการผลิตถัดไป แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

3.1  First Piece Approvalทางบริษัทจะมีการทำต้นแบบชิ้นแรกขึ้นมา และตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะเริ่มทำทั้ง Lot

3.2  Sampling Check by Operatorระหว่างการทำงานทางแต่ละกระบวนการจะมีการตรวจผลิตภัณฑ์ โดยการสุ่มตรวจอยู่ตลอด

3.3  Last Piece Check by Operatorเมื่อมีการทำงานเสร็จ ทางผู้ควบคุมคุณภาพของแต่ละกระบวนการจะมีการตรวจความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการถัดไป

 1. Sampling Check by QC Dept.การตรวจสอบชิ้นงานขั้นสุดท้ายก่อนที่จะนำส่งให้ลูกค้า โดยเป็นการตรวจโดยหน่วย QC ทั้งหมด

ระบบควบคุมคุณภาพ(ภายนอก)

            ทางบริษัท เอ เอ็ม พี เมทัลเวอคส์ จะมีการนำงานไปจัดจ้างกับทาง Sub-Contractor และ Supplier เราจะมีการควบคุมคุณภาพโดย 2 ขั้นตอนดังนี้

4.1 Auditing Supplier Process

4.2 Auditing Sub-Contractor Process

Scroll to Top