กระบวนการผลิตและเครื่องจักร
เมนูหลัก

BENDING Amada Hydraulic Press Brake (RGM2 3512)

Machine Specification• Tonnage : 350(35) tons
• Maximum bend length : 1250 mm.
• Stroke length : 100 mm.
• Maximum sheet thickness : 6.0  mm.  (Bend length  720)

Scroll to Top