กระบวนการผลิตและเครื่องจักร
เมนูหลัก

CNC PUNCHPRESS Amada (EM2510NT)

Machine Specification• Punching capacity  : 20 tons
• Maximum sheet thickness : 3.2  mm.  (Mild steel)
• Sheet size : 2500  x 1270 mm.
• Punching accuracy : +0.1 (Mild mode   +0.7)
• Maximum punch size : 114.3

• CNC control


Scroll to Top