กระบวนการผลิตและเครื่องจักร
เมนูหลัก

FIBER LASER Amada (LCG3015 AJ)

Machine Specification• Capacity : 2000  W
• Sheet size : 3050  x 1525 mm.
• Maximum Material thickness : SPCC SECC 16 mm., SUS 10 mm.,
    AL 8 mm., Copper 4 mm.,Brass 5 mm.

• สามารถรองรับงานที่ปริมาณน้อย ไม่มีค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์
• สามารถตัดวัตถุดิบได้หลากหลาย และคุณภาพชิ้นงานสวยงามกว่าการตัดชิ้นงานระบบอื่น ๆ
• สามารถตัดชิ้นได้ด้วยความรวดเร็ว
• ทำงานคู่กับระบบ Sensor OVS ในการกำหนดตำแหน่งการตัด ทำให้ชิ้นงานมีความแม่นยำสูง


Scroll to Top